FOOD-Y Hakkında

Yüksek seviyelerdeki gıda israfı, gıdayı bir meta olarak gören, israf ve aşırı üretim mekanizması üzerine kurulu sürdürülemez endüstriyel gıda sisteminin doğrudan bir sonucudur. Gıda israfı, tarladan sofraya ve tedarik zincirinin tamamına kadar çeşitli düzeylerde gerçekleştiğinden, gıda israfının pek çok nedeni vardır. Bu nedenle, gıda israfı sorunuyla mücadele etmek, tüm bu aşamalarda harekete geçmeyi ve hem önleme hem de kaçınılmaz gıda atıklarını yeniden kullanma konusunda harekete geçmeyi gerektirir. Gıda israfının önlenmesi, gıda sistemine karmaşık ve birbiriyle ilişkili bir dizi tarımsal, ekonomik, sosyal ve kültürel uygulama olarak bakan bütünsel bir yaklaşım gerektirir.

Bu projenin ilham kaynağı, gençlere aktif ve sorumlu vatandaşlar olmak için ihtiyaç duydukları pratik becerileri geliştirmeleri için sunulan fırsatların yetersizliğidir. Halihazırda, 2020 yılında AB'deki 20-34 yaş arası gençlerin 17.6 %'si ne istihdamda ne de eğitim ve öğretimde (NEET) yer almaktadır. İşe girenlerin birçoğu, işin gerçekliğinin, hırslarının ve vizyonlarının çok altında kaldığını görmektedir. Eğitim ve öğretim yoluyla kaliteli istihdama giden güvenilir yolların genellikle iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu tür kapasitelere yönelik yüksek işgücü piyasası talebine rağmen, çok kurumlu, hızlı değişen bir ortamda işlev görmek için gereken becerilerde pratik deneyim için yetersiz fırsatlar mevcuttur. Genel olarak eğitim, istihdam için gerekli becerileri kazandırmada sıklıkla başarısız olmaktadır. Bu nedenle FOODy projesi gençlerin girişimcilik yetkinliklerini artıracak ve onları toplumlarındaki gıda atığı sorunlarına yenilikçi çözümler bulmaları için motive edecektir.

FOODy programında önerilen faaliyetler, katılımcıların aktif katılımını sağlamak ve özgüvenlerini artırmak için yeni bir yol sunarken, toplumlarının gıda atığı sorunlarıyla bağlantılı gerçek konuları kullanarak istihdam edilebilirlik becerilerini geliştirecektir. 

Ortaklar, faaliyetleri gençlerin yenilikçiliğe yatkınlıklarına ve ortaya çıkan eğilimleri kavramalarına dayandıracak, böylece kendi toplumlarında gıda israfını azaltmak veya önlemek için yeni girişimler başlatabilecekler.

Üste Kaydır