Despre FOOD-Y

Nivelurile ridicate de risipă alimentară sunt un rezultat direct al unui sistem alimentar industrial nesustenabil, bazat pe un mecanism de risipă și supraproducție, care tratează alimentele ca pe o marfă. Factorii care determină risipa de alimente sunt mulți, deoarece risipa de alimente are loc la mai multe niveluri, de la câmp la masă și de-a lungul întregului lanț de aprovizionare. Prin urmare, pentru a aborda problema risipei alimentare este necesar să se acționeze în toate aceste etape și să se acționeze atât în ceea ce privește prevenirea, cât și reutilizarea deșeurilor alimentare inevitabile. Prevenirea risipei de alimente necesită o abordare holistică, care privește sistemul alimentar ca pe un set complex și interconectat de practici agricole, economice, sociale și culturale.

Inspirația pentru acest proiect este dată de oportunitățile inadecvate oferite tinerilor de a-și dezvolta abilitățile practice de care au nevoie pentru a fi cetățeni activi și responsabili. În prezent, 17,6 % dintre tinerii cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani din UE în 2020 nu aveau nici un loc de muncă și nici nu urmau o formă de învățământ sau de formare profesională (NEETs). Mulți dintre cei care obțin un loc de muncă constată că realitatea locului de muncă este cu mult sub ambițiile și viziunea lor. Adesea, este nevoie de îmbunătățirea unor căi fiabile de acces la educație și formare profesională către un loc de muncă de calitate. Există oportunități insuficiente de dobândire a experienței practice în ceea ce privește competențele necesare pentru a funcționa într-un mediu cu mai multe agenții și în schimbare rapidă, în ciuda cererii ridicate de pe piața muncii pentru astfel de capacități. În general, educația nu reușește în mod frecvent să ofere competențe esențiale pentru ocuparea unui loc de muncă. Din acest motiv, proiectul FOODy va crește competențele antreprenoriale ale tinerilor și îi va motiva să găsească soluții inovatoare la problemele legate de risipa de alimente din comunitatea lor.

Activitățile propuse în cadrul programului FOODy vor oferi o nouă modalitate de a consolida participarea activă a participanților și de a le spori încrederea în sine, îmbunătățind în același timp abilitățile de angajare prin utilizarea unor aspecte reale legate de problemele legate de risipa de alimente din comunitatea lor. 

Partenerii vor baza activitățile pe predispoziția tinerilor pentru inovare și pe înțelegerea tendințelor emergente, astfel încât aceștia să poată demara noi inițiative pentru a reduce sau preveni risipa de alimente în comunitățile lor.

Derulați la început