Σχετικά με το FOOD-Y

Τα υψηλά επίπεδα σπατάλης τροφίμων είναι άμεσο αποτέλεσμα ενός μη βιώσιμου βιομηχανικού συστήματος τροφίμων που βασίζεται σε έναν μηχανισμό σπατάλης και υπερπαραγωγής, ο οποίος αντιμετωπίζει τα τρόφιμα ως εμπόρευμα. Οι παράγοντες που οδηγούν στη σπατάλη τροφίμων είναι πολλοί, καθώς η σπατάλη τροφίμων συμβαίνει σε διάφορα επίπεδα, από το χωράφι μέχρι το τραπέζι και σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. Επομένως, η αντιμετώπιση του προβλήματος της σπατάλης τροφίμων απαιτεί δράση σε όλα αυτά τα στάδια και δράση τόσο για την πρόληψη όσο και για την επαναχρησιμοποίηση των αναπόφευκτων αποβλήτων τροφίμων. Η επίτευξη της πρόληψης της σπατάλης τροφίμων απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση που εξετάζει το σύστημα τροφίμων ως ένα σύνθετο και αλληλένδετο σύνολο γεωργικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών πρακτικών.

Η έμπνευση για το έργο αυτό δόθηκε από τις ανεπαρκείς ευκαιρίες που προσφέρονται στους νέους να αναπτύξουν τις πρακτικές δεξιότητες που χρειάζονται για να γίνουν ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες. Επί του παρόντος, 17,6 % των νέων 20-34 ετών στην ΕΕ το 2020 δεν βρίσκονταν ούτε σε απασχόληση ούτε σε εκπαίδευση και κατάρτιση (NEETs). Πολλοί από αυτούς που αποκτούν εργασία διαπιστώνουν ότι η πραγματικότητα της εργασίας υπολείπεται κατά πολύ των φιλοδοξιών και του οράματός τους. Οι αξιόπιστες διαδρομές μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης προς την ποιοτική απασχόληση πρέπει συχνά να βελτιωθούν. Υπάρχουν ανεπαρκείς ευκαιρίες για πρακτική εμπειρία σε δεξιότητες που απαιτούνται για τη λειτουργία σε ένα πολυπρακτορικό, ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον, παρά την υψηλή ζήτηση της αγοράς εργασίας για τέτοιες ικανότητες. Συνολικά, η εκπαίδευση συχνά αποτυγχάνει να προσφέρει δεξιότητες απαραίτητες για την απασχόληση. Για το λόγο αυτό, το έργο FOODy θα αυξήσει τις επιχειρηματικές ικανότητες των νέων και θα τους παρακινήσει να βρουν καινοτόμες λύσεις για τα προβλήματα σπατάλης τροφίμων στην κοινότητά τους.

Οι δραστηριότητες που προτείνονται στο πρόγραμμα FOODy θα προσφέρουν έναν νέο τρόπο για την ενεργό συμμετοχή των συμμετεχόντων και την αύξηση της αυτοπεποίθησής τους, ενώ παράλληλα θα ενισχύσουν τις δεξιότητες απασχολησιμότητας χρησιμοποιώντας πραγματικά θέματα που συνδέονται με τα προβλήματα σπατάλης τροφίμων της κοινότητάς τους. 

Οι εταίροι θα βασίσουν τις δραστηριότητες στην προδιάθεση των νέων για καινοτομία και στην αντίληψή τους για τις αναδυόμενες τάσεις, ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν νέες πρωτοβουλίες για τη μείωση ή την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων στις κοινότητές τους.

Μετακινηθείτε στην κορυφή