Etkinlikler

6 Eğitimciler ve Eğitmenler için Yerel Eğitim Etkinlikleri

Gençler için eğitim desteği anlamına gelen yerel faaliyetler 

Ocak 2023'te İtalya'nın Torino kentinde başlangıç toplantısı

Ulusötesi Proje Toplantısı 5 Ekim 2023'te Ankara'da

İsveç'te gerçekleştirilmesi planlanan Nihai Değerlendirme Toplantısı

Hedef Grup

NEET'ler - gençler, işsizler, düşük eğitimliler, düşük okul sonuçları, NEET'ler, göçmen kökenliler, genç kadınlar

Ulusötesi Proje Toplantısı Ankara, Türkiye, 5 Ekim 2023

Güncelleme e-toplantısı, 14 Haziran 2023

Güncelleme e-toplantısı, 21 Temmuz 2023

Güncelleme e-toplantısı, 6 Eylül 2023

Güncelleme e-toplantısı 16 Ekim 2023

Üste Kaydır