Εκδηλώσεις

6 Τοπικές εκπαιδευτικές εκδηλώσεις για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές

Τοπικές δραστηριότητες που προορίζονται για την εκπαιδευτική υποστήριξη των νέων 

Εναρκτήρια συνάντηση τον Ιανουάριο του 2023 στην πόλη του Τορίνο, Ιταλία

Διακρατική συνάντηση έργου στην Άγκυρα στις 5 Οκτωβρίου 2023

Η τελική συνάντηση αξιολόγησης προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στη Σουηδία

Ομάδα-στόχος

NEETs - νέοι, άνεργοι, χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, χαμηλά σχολικά αποτελέσματα, NEETs, μεταναστευτικό υπόβαθρο, νεαρές γυναίκες

Διακρατική Συνάντηση Έργου στην Άγκυρα, Τουρκία, 5 Οκτωβρίου 2023

Ενημέρωση e-meeting, 14 Ιουνίου 2023

Επικαιροποίηση e-meeting, 21 Ιουλίου 2023

Ενημέρωση e-meeting, 6 Σεπτεμβρίου 2023

Ενημέρωση e-meeting στις 16 Οκτωβρίου 2023

Μετακινηθείτε στην κορυφή