Η πολιτική απορρήτου μας

 

Art. 13 Κανονισμός UE GDPR 2016/679

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 13 του κανονισμού ΕΕ 2016/679, ώστε να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων.

 

Εισαγωγή

 

Στο FOOD-Y, λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις προσδοκίες σας.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξηγεί πώς ο Σύνδεσμός μας χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς όταν χρησιμοποιείτε τους ιστότοπούς μας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

 

HELLO YOUTH,

Scheelevägen 17, 223 70 Lund/ Σουηδία

E-mail Info@HelloYouth.se

 

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

 

Παρέχετε άμεσα σε FOOD-Y με τα περισσότερα από τα δεδομένα που συλλέγουμε. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα όταν

 • περιηγηθείτε στον ιστότοπο,
 • να χρησιμοποιείτε ή να βλέπετε τον ιστότοπό μας μέσω του cookie του προγράμματος περιήγησης,
 • συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας στο "Επικοινωνήστε μαζί μας"σελίδα.

Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας τους, τα συστήματα πληροφορικής και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου αποκτούν ορισμένα προσωπικά δεδομένα, η διαβίβαση των οποίων συνεπάγεται τη χρήση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας του Διαδικτύου.

Αυτή η κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνει τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέων των υπολογιστών και των τερματικών που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες, τις διευθύνσεις σε URI / URL (Uniform Resource Identifier / Locator) των ζητούμενων πόρων, την ώρα του αιτήματος, τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την υποβολή του αιτήματος στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που λαμβάνεται ως απάντηση, τον αριθμητικό κωδικό που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης που δόθηκε από τον διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα κ.λπ.) και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον του υπολογιστή του χρήστη. Μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα "Επικοινωνήστε μαζί μας", συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες που μας δίνετε, όπως το όνομα, το επώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Τα προσωπικά σας στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους συγκεκριμένους λόγους που αναφέρονται παρακάτω.

Τι δεδομένα συλλέγουμε;

Η Ένωσή μας συλλέγει τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Δεδομένα πλοήγησης
 • Προσωπικά δεδομένα, τα οποία είναι το όνομα, το επώνυμο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα πληροφοριακά συστήματα και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου αποκτούν προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της συνήθους λειτουργίας τους- η διαβίβαση τέτοιων δεδομένων αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό των πρωτοκόλλων επικοινωνίας του Διαδικτύου.

Οι πληροφορίες αυτές δεν συλλέγονται με σκοπό να συσχετιστούν με ταυτοποιημένα υποκείμενα των δεδομένων- ωστόσο, λόγω της ίδιας της φύσης τους, ενδέχεται να επιτρέπουν την ταυτοποίηση του χρήστη μετά την επεξεργασία και την αντιστοίχισή τους με δεδομένα που κατέχουν τρίτοι.

Αυτή η κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνει τις διευθύνσεις IP και/ή τα ονόματα τομέων των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο, τις διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier) των ζητούμενων πόρων, τον χρόνο μιας αίτησης, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή μιας συγκεκριμένης αίτησης στον διακομιστή, το μέγεθος του επιστρεφόμενου αρχείου, έναν αριθμητικό κωδικό που αφορά την κατάσταση απόκρισης του διακομιστή (επιτυχής εκτέλεση, σφάλμα κ.λπ.) και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον του υπολογιστή του χρήστη.

 

 

 

 

Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας;

Τα εν λόγω μη προσωπικά και προσωπικά δεδομένα, που είναι απαραίτητα για τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών, υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό:

 • λήψη στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών (σελίδες με τις περισσότερες επισκέψεις, αριθμός επισκεπτών ανά ώρα ή ημέρα, γεωγραφικές περιοχές προέλευσης κ.λπ,)
 • να ελέγχει την ορθή λειτουργία των προσφερόμενων υπηρεσιών.
 • να επικοινωνούμε με τους Επισκέπτες και τους Χρήστες μας με γενικές ή εξατομικευμένες ειδοποιήσεις και διαφημιστικά μηνύματα σχετικά με τις υπηρεσίες μας
 • να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς

Τα δεδομένα πλοήγησης χρησιμοποιούνται μόνο για την εξαγωγή ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου, καθώς και για τον έλεγχο της λειτουργίας του.

Τα δεδομένα αυτά δεν διατηρούνται για διάστημα μεγαλύτερο των επτά ημερών (εκτός εάν είναι αναγκαία για τη διαπίστωση εγκλημάτων από τις δικαστικές αρχές).

 

 

 

 1. Λεπτομέρειες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

 


Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για τους ακόλουθους σκοπούς και με τη χρήση των ακόλουθων υπηρεσιών:

 • Φόρμα επικοινωνίας
 • Ο χρήστης, συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας με τα δικά του δεδομένα, συναινεί στη χρήση αυτών των δεδομένων για τον σκοπό της ανταπόκρισης σε αιτήματα για πληροφορίες, προσφορές ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που αναφέρεται στην επικεφαλίδα της φόρμας.
  Προσωπικά δεδομένα: επώνυμο, email, όνομα.
 • Υπηρεσίες πλατφόρμας και φιλοξενίας

Οι υπηρεσίες αυτές προορίζονται για τη φιλοξενία και τη λειτουργία βασικών στοιχείων των FOOD-Y ιστοσελίδα, καθιστώντας δυνατή την παροχή αυτής της ιστοσελίδας από μια ενιαία πλατφόρμα. Αυτές οι πλατφόρμες παρέχουν στον ιδιοκτήτη ένα ευρύ φάσμα εργαλείων, όπως, για παράδειγμα, εργαλεία ανάλυσης, για τη διαχείριση της εγγραφής των χρηστών, για τη διαχείριση των σχολίων και της βάσης δεδομένων, για το ηλεκτρονικό εμπόριο, για την επεξεργασία των πληρωμών κ.λπ. Η χρήση αυτών των εργαλείων συνεπάγεται τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
FOOD-Y ο ιστότοπος φιλοξενείται από το WordPress (Worpress.org).
Το WordPress (WordPress.org) είναι μια πλατφόρμα που μας επιτρέπει να αναπτύξουμε, να λειτουργήσουμε και να φιλοξενήσουμε αυτόν τον ιστότοπο.
Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: διάφοροι τύποι δεδομένων, όπως ορίζεται από την πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας: Πολιτική απορρήτου.

 

 

Πώς διαχειριζόμαστε τα δεδομένα σας;

Οι θεραπείες που συνδέονται με τις διαδικτυακές υπηρεσίες του δικτυακού τόπου πραγματοποιούνται στο HELLO YOUTH κεντρικά γραφεία και χειρίζονται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό για επεξεργασία.

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Όλες οι επεξεργασίες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αυτού του ιστότοπου θα πραγματοποιούνται τόσο με έντυπα όσο και με ηλεκτρονικά ή τηλεματικά εργαλεία, με λογική που σχετίζεται με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα και σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας, για τους σκοπούς που προσδιορίζονται κατά καιρούς σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού. 13, GDPR.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας στην προστασία δεδομένων;

Ανά πάσα στιγμή, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα:

 • να ζητήσουν επιβεβαίωση της ύπαρξης ή μη των προσωπικών τους δεδομένων,
 • να λάβει πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί ή θα κοινοποιηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και, εφόσον είναι δυνατόν, τη χρονική περίοδο για την οποία θα αποθηκευτούν τα δεδομένα.
 • να ζητήσει τη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων.
 • περιορισμός της επεξεργασίας.
 • να επιτυγχάνουν τη φορητότητα των δεδομένων, δηλαδή να τα λαμβάνουν από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, σε κοινώς χρησιμοποιούμενο, δομημένο μορφότυπο που μπορεί να διαβαστεί από αυτόματη συσκευή, και να τα διαβιβάζουν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων χωρίς εμπόδια.
 • να αντιταχθείτε στην επεξεργασία ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης επεξεργασίας για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης.
 • να αντιταχθείτε σε μια αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με άτομα, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.
 • καταθέσετε αίτημα στον Πολωνό Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

 

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα ή έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε πτυχή της παρούσας ανακοίνωσης ή τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα δεδομένα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εγγράφως στη διεύθυνση ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΝΕΟΙ, Scheelevägen 17, 223 70 Lund/ Σουηδία ή στείλτε email στην ομάδα στο E-mail Info@HelloYouth.se

 

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας για τη συλλογή τυπικών πληροφοριών καταγραφής στο διαδίκτυο και πληροφοριών συμπεριφοράς των επισκεπτών. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, συλλέγουμε πληροφορίες από εσάς αυτόματα μέσω cookies ή παρόμοιας τεχνολογίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://gdpr.eu/cookies/

 

Τι είδους cookies χρησιμοποιούμε;

 

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί:

 • Τεχνικά cookies

 

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για τον αποκλειστικό σκοπό της μετάδοσης ορισμένων πληροφοριών σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή ως απολύτως αναγκαία για τον πάροχο μιας υπηρεσίας πληροφοριών προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες που ζητούνται ρητά από τον συνδρομητή ή τον χρήστη.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;

Η Ένωσή μας χρησιμοποιεί τεχνικά cookies για να μπορούμε:

 • Διεξαγωγή εσωτερικής έρευνας σχετικά με το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε σε όλους τους χρήστες μας,
 • Αξιολογούμε τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπό μας,

 

Πώς να διαχειριστείτε τα cookies

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να μην δέχεται cookies, και το cookie banner σας ενημερώνει για το πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τα cookies από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, ορισμένες από τις λειτουργίες του ιστότοπού μας ενδέχεται να μην λειτουργούν ως αποτέλεσμα.

 

Πολιτική απορρήτου άλλων ιστότοπων

FOOD-Y ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Η Πολιτική Απορρήτου μας ισχύει μόνο για τον ιστότοπό μας, οπότε αν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο προς έναν άλλο ιστότοπο, θα πρέπει να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου του.

 

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου μας

Η παρούσα ανακοίνωση επανεξετάζεται τακτικά. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιεύονται σε αυτή τη σελίδα και, κατά περίπτωση, σας κοινοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικώς, ώστε να γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας.

 

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας, τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς ή εάν θέλετε να ασκήσετε ένα από τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Στείλτε μας email στο: Info@HelloYouth.se

Ή γράψτε μας στο: ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΝΕΟΙ, Scheelevägen 17, 223 70 Lund/ Σουηδία

Μετακινηθείτε στην κορυφή