Vår integritetspolicy

 

Art. 13 Förordning UE GDPR 2016/679

 

Personuppgifter ska samlas in och behandlas i enlighet med art. 13 i EU-förordning 2016/679 för att garantera att databehandlingen utförs i enlighet med människors rättigheter, grundläggande friheter och värdighet.

 

Inledning

 

Vid FOOD-Y, Vi tar din integritet på allvar och är fast beslutna att se till att dina personuppgifter skyddas i enlighet med dataskyddslagarna och används i linje med dina förväntningar.

Denna integritetspolicy förklarar hur vår förening använder de personuppgifter som vi samlar in från dig när du använder våra webbplatser.

Personuppgiftsansvarig

 

HELLO YOUTH,

Scheelevägen 17, 223 70 Lund/ Sverige

E-post Info@HelloYouth.se

 

Hur samlar vi in dina uppgifter?

 

Du tillhandahåller direkt till MAT-Y med de flesta av de uppgifter vi samlar in. Vi samlar in och behandlar uppgifter när du

 • surfa runt på webbplatsen;
 • använda eller visa vår webbplats via webbläsarens cookie;
 • Fyll i kontaktformuläret i "Kontakta oss"sida.

Under normal drift samlar de IT-system och programvaruförfaranden som används för att driva denna webbplats in vissa personuppgifter vars överföring är implicit i användningen av Internetkommunikationsprotokoll.

Denna kategori av uppgifter omfattar IP-adresser eller domännamn för de datorer och terminaler som används av användarna, adresserna i URI / URL (Uniform Resource Identifier / Locator) notation av de begärda resurserna, tidpunkten för begäran, den metod som används för att skicka begäran till servern, storleken på den fil som erhålls som svar, den numeriska koden som anger status för det svar som ges av servern (framgångsrik, fel, etc.) och andra parametrar som rör operativsystemet och användarens datormiljö. Genom kontaktformuläret i "Kontakta oss" samlar vi in personuppgifter som du ger oss, t.ex. ditt namn, efternamn och e-postadress. Dina personuppgifter kommer endast att användas för de specifika ändamål som anges nedan.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Vår förening samlar in följande uppgifter:

 • Navigationsdata
 • Personuppgifter, som är namn, efternamn och e-postadress.

De informationssystem och programvaruförfaranden som används för att driva denna webbplats förvärvar personuppgifter som en del av deras standardfunktion; överföringen av sådana uppgifter är en inneboende egenskap hos Internetkommunikationsprotokoll.

Sådan information samlas inte in för att relatera den till identifierade registrerade personer, men på grund av dess natur kan den möjliggöra användaridentifiering efter bearbetning och matchning med uppgifter som innehas av tredje part.

Denna datakategori omfattar IP-adresser och/eller domännamn för de datorer som används av användare som ansluter till denna webbplats, URI-adresser (Uniform Resource Identifier) för de begärda resurserna, tidpunkten för en begäran, den metod som används för att skicka en viss begäran till servern, returnerad filstorlek, en numerisk kod som avser serverns svarsstatus (framgångsrikt utförd, fel, etc.) och andra parametrar som rör användarens operativsystem och datormiljö.

 

 

 

 

Hur kommer vi att använda dina uppgifter?

Dessa icke-personliga uppgifter och personuppgifter, som är nödvändiga för användningen av webbtjänster, behandlas i syfte att:

 • få statistisk information om användningen av tjänsterna (mest besökta sidor, antal besökare per tid eller dag, geografiska ursprungsområden etc.);
 • kontrollera att de tjänster som erbjuds fungerar korrekt.
 • kontakta våra besökare och användare med allmänna eller personliga tjänsterelaterade meddelanden och marknadsföringsmeddelanden
 • följa alla tillämpliga lagar och förordningar

Navigationsuppgifterna används endast för att ta fram anonym statistisk information om användningen av webbplatsen samt för att kontrollera dess funktion.

Dessa uppgifter lagras inte i mer än sju dagar (med undantag för om de rättsliga myndigheterna behöver dem för att upptäcka brott).

 

 

 

 1. Uppgifter om behandling av personuppgifter

 


Personuppgifter samlas in för följande ändamål och med hjälp av följande tjänster:

 • Kontaktformulär
 • Genom att fylla i kontaktformuläret med sina egna uppgifter samtycker användaren till att sådana uppgifter används för att svara på förfrågningar om information, offerter eller något annat syfte som anges i rubriken på formuläret.
  Personuppgifter: efternamn, e-post, namn.
 • Plattform och värdtjänster

Dessa tjänster är avsedda för värdskap och drift av viktiga komponenter i MAT-Y webbplats, vilket gör det möjligt att leverera denna webbplats från en enda plattform. Dessa plattformar förser Ägaren med ett brett utbud av verktyg som till exempel analysverktyg, för att hantera användarregistrering, för att hantera kommentarer och databasen, för e-handel, för att hantera betalningar etc. Användningen av dessa verktyg innebär insamling och behandling av personuppgifter.
MAT-Y webbplats är värd för WordPress (Worpress.org).
WordPress (WordPress.org) är en plattform som gör det möjligt för oss att utveckla, driva och vara värd för denna webbplats.
Personuppgifter som behandlas: olika typer av uppgifter som anges i tjänstens integritetspolicy: Integritetspolicy.

 

 

Hur hanterar vi dina uppgifter?

De behandlingar som är kopplade till webbplatsens webbtjänster sker på HELLO YOUTH huvudkontoret och hanteras endast av behörig personal för bearbetning.

Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i förordningen och gällande lagstiftning.

Alla behandlingar som utförs på denna webbplats kommer att utföras med både papper och elektroniska eller telematiska verktyg, med logik relaterad till de ändamål för vilka uppgifterna samlades in och i enlighet med gällande säkerhetsstandarder, för de ändamål som anges från tid till annan i enlighet med art. 13, GDPR.

 

Vilka rättigheter har du när det gäller dataskydd?

Den registrerade kan när som helst utöva sin rätt att:

 • begära bekräftelse på om deras personuppgifter existerar eller inte;
 • få information om syftet med behandlingen, kategorierna av personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller kommer att lämnas ut och, om möjligt, den tidsperiod under vilken uppgifterna kommer att lagras.
 • begära rättelse eller radering av uppgifterna.
 • erhålla begränsning av behandling.
 • uppnå portabilitet för uppgifterna, dvs. ta emot dem från en personuppgiftsansvarig i ett allmänt använt, strukturerat format som kan läsas av en automatisk anordning och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder.
 • när som helst invända mot behandlingen, även när det gäller behandling för direkt marknadsföring.
 • invända mot ett automatiserat beslutsfattande som rör enskilda personer, inbegripet profilering.
 • lämna in ett klagomål till den polska datatillsynsmannen.

 

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter ovan eller om du har några frågor eller funderingar om någon aspekt av detta meddelande eller hur vi hanterar dina uppgifter, vänligen kontakta oss skriftligen på HELLO YOUTH, Scheelevägen 17, 223 70 Lund/ Sverige eller skicka e-post till teamet på E-post Info@HelloYouth.se

 

Vad är cookies?

Cookies är textfiler som placeras på din dator för att samla in standardiserad internetlogginformation och information om besökarnas beteende. När du besöker vår webbplats samlar vi automatiskt in information från dig via cookies eller liknande teknik.

För ytterligare information, besök https://gdpr.eu/cookies/

 

Vilken typ av cookies använder vi?

 

Vår webbplats använder:

 • Tekniska cookies

 

Dessa cookies används endast för att överföra viss information via ett elektroniskt kommunikationsnät eller om det är absolut nödvändigt för att leverantören av en informationstjänst ska kunna tillhandahålla tjänster som uttryckligen begärts av abonnenten eller användaren.

Hur använder vi cookies?

Vår förening använder tekniska cookies så att vi kan:

 • Genomföra en intern undersökning om hur vi kan förbättra den service vi tillhandahåller för alla våra användare;
 • Utvärdera hur du interagerar med vår webbplats;

 

Hur du hanterar cookies

Du kan ställa in din webbläsare så att den inte accepterar cookies, och cookie-bannern talar om för dig hur du tar bort cookies från din webbläsare. I vissa fall kan det dock leda till att vissa av funktionerna på vår webbplats inte fungerar.

 

Integritetspolicy för andra webbplatser

MAT-Y webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Vår integritetspolicy gäller endast för vår webbplats, så om du klickar på en länk till en annan webbplats bör du läsa deras integritetspolicy.

 

Ändringar av vår integritetspolicy

Vi ser regelbundet över detta meddelande. Eventuella ändringar av detta meddelande kommer att offentliggöras på denna sida och i förekommande fall meddelas dig via e-post eller post, så att du alltid kan vara medveten om hur vi använder dina uppgifter.

 

Hur du kontaktar oss

Om du har några frågor om vår integritetspolicy, de uppgifter vi har om dig, eller om du vill utöva någon av dina dataskyddsrättigheter, tveka inte att kontakta oss

Mejla oss på: Info@HelloYouth.se

Eller skriv till oss på: HELLO YOUTH, Scheelevägen 17, 223 70 Lund/ Sverige

Bläddra till toppen