Under det nuvarande 24 månader långa samarbetsprojektet kommer konsortiet att

Projektet kommer att producera två överförbara resultat och sex specifika lokala rapporter om livsmedelssystemet i partnernas områden som utarbetats av deltagarna i FOODy-programmet.

De överförbara resultaten är:

Bläddra till toppen